Meie inimesed

 

Tugikodu meeskonda kuuluvad:

 

 

 

 

 

Artur Põld – MTÜ PLT Päikesekiir juhatuse liige, Eesti Metodisti Kiriku Jõhvi koguduse pastor

– tegevusvaldkonnaks organisatsiooni tegevuste koordineerimine, koostöösuhete loomine partneritega nii Eestist kui välismaalt.

 

 

 

 

 

 

Andres Toome – MTÜ PLT Päikesekiir juhatuse liige, arhitekt

– tegevusvaldkonnaks tugikodu hoone renoveerimistööde juhtimine, hoone korrashoiu ja haldamisega seotud tegevuste korraldamine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Cantrell – MTÜ PLT Päikesekiir juhatuse liige, rahvusvahelise heategevusliku organisatsiooni Stoneworks International eestvedaja

– tegevusvaldkonnaks koostöö korraldamine väliskogudustega, vabatahtlike kaasamise korraldamine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursula Randlaine – MTÜ PLT Päikesekiir juhataja ajavahemikul mai 2012 – november 2016

tegevusvaldkonnaks tugikodu teenuste kavandamine ja arendamine, koostöösuhete loomine omavalitsuste, organisatsioonide ja ametiasutustega, projektide ettevalmistamine ja eestvedamine.

Tugikodu meeskonda toetavad:

Liana Põld – tugikodu kontaktisik projektis “Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine”

tegevusvaldkonnaks teenuste taoltlemise/osutamise korraldamine ning dokumentatsiooni ja aruandluse pidamine

Valentina Põld – tegevusvaldkonnaks tugikodu raamatupidamise korraldamine.