Tere Tulemast!

PAIKESEKIIR logo1.jpg

MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir

Sompa 5a, Jõhvi

Uudised: Facebookfacebook.com/Sunbeam.Estonia

„Me ei saa teha suuri asju, kuid me saame teha väikeseid asju suure armastusega“                                                                                   Ema Teresa

Puuetega laste tugikodu Päikesekiir loodi Jõhvi valda Eesti Metodisti Kiriku Jõhvi koguduse ja Jõhvi Vallavalitsuse koostööna.

Visioon:

MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir on kohandanud osa kunagisest lasteaia hoonest tänapäeva tingimustele vastavaks puuetega laste keskuseks. Tugikodu turvalises ja kohandatud keskkonnas pakutakse lastele ja nende vanematele erinevaid tugiteenuseid.

Missioon:

MTÜ PLT Päikesekiir loob Ida-Virumaa puuetega lastele võimalused suhtlemiseks teiste lastega, sõprade leidmiseks, maailmapildi avardamiseks ning mitmekülgseks arenguks.

Igas lapses on peidus talle omane unikaalne andekus, mis nagu päikesekiir särama lööb kui selle avaldumisele kaasa aidata.

Eesmärgid:

  • Ida-Virumaa puuetega laste ja nende perede toimetuleku toetamine läbi lapsehoiuteenuse ja teiste tugiteenuste pakkumise
  • puuetega laste vajadustele vastava arengukeskkonna loomine tugikodus
  • vanematele/hooldajatele võimaluse andmine päevaseks puhkuseks, õpinguteks, töötamiseks
  • koostöös koolidega õppetegevuse korraldamine tugikodus
  • vanemate nõustamine ja jõustamine

Moto: Päikesekiir igasse päeva!

MTÜ PLT Päikesekiir juhatusse kuuluvad:

Artur Põld – juhatuse esimees, Eesti Metodisti Kiriku Jõhvi koguduse pastor

Michael Cantrell – juhatuse liige, rahvusvahelise heategevusliku organisatsiooni Stoneworks eestvedaja

Andres Toome – juhatuse liige, arhitekt

Meie põhikiri

Tugikodu Päikesekiir on pakkunud Ida-Virumaa erivajadustega lastele lapsehoiuteenust alates 2013. aasta juunist. Kuni aprillini 2014 toetas teenuse osutamist Šveitsi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Alates 1. septembrist 2014 kuni novembrini 2015 oli tugikodu partneriks SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile.

Lastefond toetas 2014. aasta põhikampaania „Unistuste puhkus“ raames raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse pakkumist ka Ida-Virumaal. Jõhvi hoiukodu loodi MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir juurde.

Pikemalt saab kampaania kohta lugeda Lastefondi kodulehelt – http://lastefond.ee/lastefondist/kaimasolevad-projektid/

Alates novembrist 2015 oli tugikodu partneriks Sotsiaalkindlustusametile tugiteenuste pakkumise korraldamisel raske ja sügava puudega lastele Ida-Virumaal.

Tugiteenuste pakkumist toetati Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.

Antud projekti raames oli lisaks lapsehoiuteenusele võimalik peredele pakkuda ka tugiisiku ning transporditeenust.

Selleks, et jõuda teenuste pakkumisel rohkemate peredeni üle kogu Ida-Virumaa, tegi tugikodu koostööd mitmete partneritega: MTÜ Laste Päevakeskus LAD Narvas, Laste Hoolekande Asutus Lootus Sillamäel, MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus ning erinevad omavalitsused.

Alates 2020 tugiteenuseid toetab kohalik omavalitsus.

Täpsem info teenuste kohta puuetega laste tugikodus Päikesekiir

This slideshow requires JavaScript.