Projekti üritused

Eesti Kirikute Nõukogu projekti „Raske- ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse käivitamine Puuetega Laste Tugikodus Päikesekiir Jõhvis“ raames toimub:

projekti avakoosolek koostööpartneritega – projektitegevuste tutvustus, infovahetuse kokku leppimine, projekti juhtgrupi valimine partnerite esindajate seast, koosseisu ja töökorra kinnitamine – 23.11.2012 kell 10:00 MTÜ PLT Päikesekiir, Sompa 5a Jõhvis. Osalevad Jõhvi Vallavalitsuse, Vaivara Vallavalitsuse, Mäetaguse Vallavalitsuse ja Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja esindajad;

ümarlaud tugikodu päevakava välja töötamiseks/täiendamiseks25.02.2013 kell 14:30 MTÜ PLT Päikesekiir, Sompa 5a Jõhvis. Osalevad tugikodu töötajad, eripedagoogid Ahtme Koolist ja Jõhvi Gümnaasiumi abiklassist, logopeed, tegevusterapeut ning lapsevanemad.

teenuse arendamise seminar (mille raames korraldame 2 üritust);

koostöökohtumine – 25.11.2013 kell 10.30-13.00 MTÜ PLT Päikesekiir, Sompa 5a Jõhvis. Koostöökohtumisele on oodatud sotsiaal-, haridus- ja meditsiinivaldkonna töötajad, kes oma töös puutuvad kokku erivajadustega lastega peredega.

• Lapsehoiuteenuse käivitamise projekti tutvustamine, esmaste kogemuste jagamine.

• Ühine vestlusring teemal – „Koostöövõimalused raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse arendamisel Ida-Virumaal“.

kohtumine lapsevanematega – 27.11.2013 kell 11.00 MTÜ PLT Päikesekiir, Sompa 5a Jõhvis. Jagame informatsiooni tugikodus pakutava lapsehoiuteenuse kohta (päevahoid raske ja sügava puudega lastele). Tutvustame erinevaid tegevusi, mida meie keskuse hubastes ruumides on võimalik lastega läbi viia.

projekti juhtgrupi koosolek – projekti tulemuste ja jätkusuutlikkuse analüüsimine, teenuse osutamise tingimuste kokku leppimine (peale projekti lõppemist) – 20.02.2014 kell 13:00 MTÜ PLT Päikesekiir, Sompa 5a Jõhvis.

Osalema on oodatud projekti partneromavalitsuste esindajad (Jõhvi VV, Mäetaguse VV, Vaivara VV) ning Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja esindaja Kaia Kaldvee.

kevadlaager märts 2014 – EMK Jõhvi koguduse ning Toila SPA Hotllelli kaasabil korraldame kaks väljasõitu lastele, kevadised „laagripäevad“ tugikodus ning kunstiteraapia koolituse tugikodu töötajatele ja lapsevanematele;

1. Väljasõit Toila SPA Hotelli Laste Mängumaale 10.03.2014 kell 11:00

2. 2 kevadist „laagripäeva“ puuetega laste tugikodus Päikesekiir 18.03.2014, 20.03.2014.

Esimene laagripäev on pühendatud kunsti- ja käsitöömaailma tundmaõppimisele.

Teine laagripäev on pühendatud kevade sünnipäevale: loeme muinasjutte, proovime erinevaid kostüüme, kehastume muinasjututegelasteks, viime läbi mänge ning korraldame väikeseid võistlusi.

3. Väljasõit loomakasvatuse talusse Aseris 21.03.2014 kell 10:00

4. Kunstiteraapia koolitus 26.03.2014 kell 13:00 MTÜ PLT Päikesekiir, Sompa 5a