Projektid

LEADER projektitoetus
Meede 2 Elukeskkonna arendamine  

Projekti “Invalifti soetamine puuetega inimestele uute kogukondlike teenuste arendamiseks ja teenustele ligipääsetavuse võimaldamiseks.”    

Projekti otsene eesmärk: Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir hoonesse lifti soetamine ja paigaldamine, selleks, et rakendada uusi  iseseisvat sotsiaalset toimetulekut toetavaid kogukondlikke(kogukonna) teenuseid Jõhvi ja teistele Ida-Viru keskregiooni puuetega inimestele (psüühilise erivajadusega sh liikumispuudega).  
Projekti maksumus: 18 467,80 eurot  
PRIA toetus: 16 135 eurot