Tag Archives: ruumid

Meie esimene ehitusprojekt jõudis lõpparuandeni!

Septembris 2012 esitasime projektitaotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele – Regionaalsete  investeeringutoetuste andmise programmi. Projekti „Puuetega laste tugikodu ruumide renoveerimine“ kaudu viisime sel kevadel ja suvel lõpuni ehitustööd kõikides tugikodu ruumides ning rajasime maja ette ja küljele kaldteed. Kaasfinantseerijana toetas projekti elluviimist Jõhvi Vallavalitsus, oma toetuskirjad projektitaotlusele andsid 8 Ida-Virumaa omavalitsust ning Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda.

Projekti kestvus: 15.01.2013 – 15.07.2013

Puuetega laste tugikodu ruumide renoveerimist toetas regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm 29900 euroga.

Ehitustöid teostas OÜ Vekoolis.

Täname kõiki, kes projekti õnnestumisele oma nõu ja jõuga kaasa aitasid!

Tugikodul on nüüd hubased ruumid, mida oleme samm sammult sisustanud lastele vajalike asjadega.