Category Archives: Sunbeam

Õppides hoolitsema ja aitama!

suvi 2013 035

Märtsis Ida-Viru Ettevõtluskeskuses toimunud koolitusseminaril tutvusime „Ettevõtliku kooli“ programmi võimalustega. Tugikodule tehti ettepanek liituda aktiivsete koolide ja lasteaedade võrgustikuga, kus viiakse läbi erinevaid koostööprojekte laste ettevõtlikkuse arendamiseks.

Nii võttis meiega ühendust kasvataja Külli Kohtla-Järve lasteaiast Kirju-Mirju. Üheskoos Krõllide rühma lastega otsustasime ellu viia idee – lillede kasvatamine tugikodu õue kaunistamiseks.

Kevadel külvasid Krõllide rühma lapsed lillede seemned kastidesse ning hakkasid oma hoole ja rõõmuga nendest taimi kasvatama. Nii saadi isiklik kogemus selle kohta, milliseid erinevaid töid on vaja teha selleks, et seemnest kasvaks õitsev lill.

12. juuni õhtupoolikul oli tugikodu hoov täis askeldamist. Istutasime laste hoole ja armastusega kasvatatud lilled koos laste, lastevanemate, kasvatajate ja tugikodu meeskonnaga maja ette peenardesse ning lillekastidesse. Peagi hakkavad meid oma õitega rõõmustama tagetesed, päikeselised päevalilled, ning suvised daaliad. Suve lõpust ja kooli algusest hakkavad teada andma värvikirevad astrid.

suvi 2013 036

Näitasime külalistele tugikodu ruume ning tuvustasime puuetega lastega perede toetamiseks kavandatud tegevusi. Pärast õues toimetamist oli mõnus maiustada kringli ja puuviljadega. Lapsed said veel mõnda aega mängida ja lustida rühmaruumis.  

Olime väga rõõmsad oma väikeste külaliste üle! Loodame, et „heategude kinkimise pisik“ jääb nende südametesse ning tulevikus võime taas üheskoos midagi toredat ette võtta.

Suured tänud kõigile osalejatele ja abistajatele!

Tugikodu Päikesekiir pere

 

 

 

 

 

Teemapäev “Kuidas toetada puudega lapse vanemat?”/Sunbeam Sponsors A Seminar

MTÜ PLT Päikesekiir aitab kaasa Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni teemapäeva „Kuidas toetada puudega lapse vanemat?“ korraldamisele. Teemapäev toimub tugikodu saalis 07.12.2012. Teemapäeval osalevad sotsiaaltöötajad erinevatest omavalitsustest ja organisatsioonidest üle Eesti. Teemapäeval tutvustame huvilistele ka tugikodu ruume ning jagame infomaterjali projekti „Raske- ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse käivitamine Puuetega Laste Tugikodus Päikesekiir Jõhvis“ kohta.

ESTA teemapäev

———–

Sunbeam is a sponsor of the Estonian Association of Social Work’s seminar “How to support parents of disabled children.”

This seminar will meet in the Sunbeam main hall on December 7. Participants include representatives from various Estonian government social offices and charitable organizations. The seminar will cover themes of domestic support, share information, discuss facilities for children with severe and profound disabilities, and share Sunbeam’s program of child care services.

Misjon Europa!

 

28. juunil olid Päikesekiire uksed avatud külalistele Norra heategevuslikust organisatsioonist

Misjon Europa. Tutvustasime külalistele tugikodu tulevikuplaane, näitasime valmimisjärgus ruume.  Eestisse oli sel korral sõitnud pea 40 inimest. Misjon Europa toetab annetuste ja humanitaarabiga erinevaid sotsiaalasutusi üle Euroopa.

Päikesekiire tulevastele lastele kingiti imearmsad käsitsi valmistatud karud ja puust mänguasjad (mille olid valmistanud eakad rehabilitstsioonikeskuses Norras), samuti tehti annetus remonditööde jätkamiseks.

Oleme kõigile väga tänulikud!

—-

On June 28th we opened our doors to guests from Norway, members of Mission Europa. We introduced our plans for the future and we showed the premises under construction. Their team of 40 people (!) had driven all the way from Norway. Mission Europa provides donations and humanitarian aid to various social institutions.

For the children we’ll have at Sunbeam, they gave gifts of lovely hand-made wooden toys and cloth teddy-bears (which are prepared by senior citizens in Norway), as well as a financial donation to continue the remodeling of the building.

We are all very grateful!

—-

28 июня в детский центр “Sunbeam” с благотворительным визитом прибыла делегация из “Misjon Europa” из Норвегии в составе 40 человек во главе с лидером Ole Bjorn Saltnes. Эта организация оказывает гуманитарную помощь многим социальным организациям Европы.

Гости ознакомились с ходом реконструкции здания и планами будущей работы центра. Они пожертвовали деньги на продолжение стройки и привезли детские игрушки, многие из которых с любовью сделаны руками пожилых людей. Мы очень благодарны нашим дорогим партнёрам за их заботу и любовь!

 

 

 

 

 

 

Праздник Открытых дверей/ Open House Report

Праздник в ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «PÄIKESEKIIR»

на улице Сомпа 5а, г.Йыхви.

(English version below)

Праздник Открытых дверей состоялся в Центре помощи детям с особыми нуждами в день защиты детей 1 июня 2012 г.

Предварительно были разосланы приглашения для гостей, зал украсили цветами и воздушными шарами. На стенах были развешены детские рисунки. Дети из детских садов Нарвы и Йыхви участвовали в акции «ДЕТИ – ДЕТЯМ», делали творческие работы для участия в беспроигрышной лотерее. Весь доход от проданных билетов предназначен на приобретение принадлежностей для детского творчества в центре.

Праздник открыл пастор Методистской церкви Артур Пылд. Он рассказал, как осуществляется совместный проект Методистской церкви и Местного Самоуправления волости Йыхви – создание центра, где дети с особыми потребностями будут получать помощь. Особая благодарность была выражена нашим спонсорам и партнерам – Mary Walsh, Janice Himmelsbach, Мichael Cantrell.

Более 60 человек собралось в праздничном зале Детского центра. Среди гостей -, представители власти волости и уезда, социальные работники самоуправлений Ида – Вирумаа а также все заинтересованные в открытии такого центра в городе Йыхви…

Гости получили большое удовольствие от концерта, они благодарили всех участников проекта, дарили подарки для будущих клиентов центра. Все присутствующие могли посмотреть какие строительные работы уже проведены, и что осталось сделать.

Завершилось мероприятие праздничным угощением.

Осталось очень приятное ощущение после праздника. Здесь встретились единомышленники, кому не безразлична судьба детей и их родителей, которым нелегко самим справляться со своими проблемами. И как хорошо, что есть люди, которые хотят быть рядом.

 

Celebration of the children’s center «PÄIKESEKIIR»

Sompa 5a, Jõhvi, Estonia

An Open House was held at the Center for Children with Special Needs on Children’s Day, June 1, 2012.

Invitations having been sent to the guests, the hall was decorated with flowers and balloons. On the walls were hung children’s drawings. Children from kindergartens in Narva and Jõhvi participated in the campaign “Children for children”; they created artwork for a raffle. All the revenue from ticket sales will be used to purchase supplies for children’s creativity at the center.

The festival was opened by the pastor of the Methodist Church, Artur Põld. He described the joint project of the Methodist Church and the Local Government of Jõhvi parish – to create a center where children with special needs will receive help. Special thanks were expressed to our sponsors and partners from the USA – Mary Walsh, Janice Himmelsbach, Michael Cantrell.

More than 60 people gathered in the banquet hall of Sunbeam. Among the guests were representatives of the parish and county government, local government social workers, people from all over the county, all interested in opening the center in Jõhvi.

Guests enjoyed the concert, thanks were given to all the participants of the project, gave gifts to the center of future customers. All participants could see what construction work is already done and what remains to be done. The afternoon closed with refreshments.

We were very encouraged by the the Open House. There met like-minded people who care about children and their parents (who themselves have difficulties coping with their problems), and several potential volunteers were in attendance.

You can see more pictures here.